Administrativní budova ve Voticích

Místo: Votice

Činnost: Studie proveditelnosti záměru s variantami Fit out interiérů

Investor: STAVO plus Votrubová, s.r.o.

Datum: 2021

Autor návrhu: Ing. Zdeněk Černohorský