Kadeřnický a kosmetický salón v Příbrami

Místo: Příbram, ulice Březnická

Činnost: Dokumentace k rekolaudaci prostoru, návrh designu

Investor: Soukromý – majitelka salónu

Datum: 2019

Autor návrhu: Ing. Zdeněk Černohorský

HIP: Ing. Lukáš Kozel