Parcelace v Miroticích

Místo: město Mirotice

Činnost: Návrh změn parcelace územního celku v k.ú. Mirotice

Investor: CONFIN DEVELOPMENT s.r.o.

Datum: 2021