+420608001475
info@vdecz.cz

PORTFÓLIO SLUŽEB

Projekty pozemních staveb

 • Studie stavby
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Dokumentace bouracích prací

Projekty rekonstrukcí staveb

 • Zhodnocení stávajícího stavu stavby
 • Tvorba návrhu rekonstrukce
 • Zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce stavby
 • Vyhotovení výkazů výměr a rozpočtů rekonstrukce stavby

Návrhy exteriérů a interiérů

 • Architektonické studie
 • Návrhy interiérů a bytový design
 • Návrhy bytových jader
 • Vyhotovení rozpočtů a výkazů výměr

Inženýrská činnost

 • Konzultace
 • Projednání projektu s veřejnoprávními orgány a účastníky stavebního řízení
 • Zastoupení technického dozoru investora

Projektový management

 • Zastoupení investora v oblasti řízení výstavby
 • Finanční a časové plánování výstavby
 • Zprostředkování a výběr dodavatelů v jednotlivých fázích výstavby

Virtuální a rozšířená realita

 • Tvorba virtuální reality interiérů a exteriérů staveb
 • Tvorba 360° fotografií
 • Promítnutí 3D modelu na papírový 2D plán pomocí smartphone – rozšířená realita
 • Tvorba modelu stavby pomocí 3D tisku