Projektová dokumentace stavebních úprav zbrojnice SDH Rovina

Místo: Katastrální území Rovina

Činnost: Konzultační činnost související s proveditelností záměru.

Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebních úprav.

Objednatel: Obec Počepice

Datum: 2022

HIP: Ing. Lukáš Kozel