Rekonstrukce památkové budovy farního domu v Obecnici

Místo: Obecnice
Činnost: Stavebně historický průzkum, zaměření stávajícího stavu a spolupráce při návrhu
Investor: Obec Obecnice
Objednatel: ASA projekt – Ing. Vladimír Matějka (autor díla)
Datum: 2017