Rodinný dům – Milíčovský Háj – Novostavba

Místo: Katastrální území Háje, městská část Praha 11

Činnost: Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace k provedení stavby, rozpočet a výkaz výměr, inženýring

Investor: Soukromý – majitel nemovitosti

Datum: 2022

Autor návrhu: RDTH architekti – Ing. arch. René Dlesk, PhD., Ing. arch. Tamara Kolaříková

HIP: Ing. Zdeněk Černohorský