Statek v Rovině

Místo: Počepice – Rovina

Činnost: Projekt k demolici stávající stavby, projektová dokumentace pro stavební povolení

Investor: Soukromý – majitel nemovitosti

Datum: 2021

Autor návrhu: 3K ARCHITECTS – Ing. arch. Roman Kučírek, Ing. arch. Jan Komárek

HIP: Ing. Lukáš Kozel