Technická pomoc – pasportizace objektu Správy Plzeň ŘSD ČR

Místo: Správa Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Činnost: Analýza podkladů.

Provedení pasportizace dle Manuálu postupu pasportizace pro budovy a areály – ŘSD ČR, 2022. 

Příprava datových sad a výstupů dle Manuálu postupu pasportizace pro budovy a areály – ŘSD ČR, 2022. Tvorba soft BIM modelu stavby.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 2022

Projektový manažer: Ing. Zdeněk Černohorský