Technická pomoc – pasportizace objektu SSÚD Poříčany ŘSD ČR

Místo:  SSÚD (středisko správy a údržby dálnic) 13 Poříčany

Činnost: Analýza podkladů.

Provedení pasportizace dle Manuálu postupu pasportizace pro budovy a areály – ŘSD ČR, 2022. 

Příprava datových sad a výstupů dle Manuálu postupu pasportizace pro budovy a areály – ŘSD ČR, 2022.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 2022

Projektový manažer: Ing. Zdeněk Černohorský