Veřejné zakázky

Technická pomoc – pasportizace objektu Správy Plzeň ŘSD ČR
Technická pomoc – pasportizace objektu SSÚD Poříčany ŘSD ČR
Technická pomoc – pasportizace objektu SSÚD Přerov ŘSD ČR
Projektová dokumentace stavebních úprav zbrojnice SDH Rovina
Vizualizace Galerie v Obecnici
Rekonstrukce památkové budovy farního domu v Obecnici
Výtah KD Příbram