Vizualizace Galerie v Obecnici

Místo: Obec Obecnice

Činnost: Konzultační činnost související s proveditelností a designem záměru.

3D model stavby a vizualizace zpracovaná na základě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Objednatel: Ing. Vladimír Matějka / Obec Obecnice

Datum: 2022

Autor návrhu: Ing. Vladimír Matějka