Výtah KD Příbram

Místo: Příbram

Činnost: Úpravy designu a konstrukčních detailů, vizualizace

Investor: Město Příbram

Objednatel: ASA projekt – Ing. Vladimír Matějka (autor díla)

Datum: 2018