Zahradní domek ve Voticích

Místo: Votice

Činnost: Projektová dokumentace pro stavební povolení

Investor: Soukromý – majitel nemovitosti

Datum: 2020

HIP: Ing. Lukáš Kozel