Zubní ordinace v Příbrami

Místo: Příbram, ulice Čechovská

Činnost: Studie proveditelnosti, dokumentace stávajícího stavu a dokumentace pro stavební povolení

Investor: Soukromý – majitel nemovitosti

Datum: 2019

Autor návrhu: Ing. Zdeněk Černohorský

HIP: Ing. Lukáš Kozel